Tiềm Hành | Chương 16

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

Continue reading

Advertisements

Tiềm Hành – Chương 7

DO NOT TAKE OUT OF MY WORDPRESS.

Căn phòng lạnh lẽo, bây giờ đã là mấy giờ, ngày mấy tháng mấy, thực sự rất không rõ ràng. Oh Sehun nhìn quanh, vắng vẻ và yên ắng quá, chắc là đã nửa đêm. Cậu đã ngủ từ lúc nào, ngủ bao lâu rồi, bản thân cũng không nhớ được.

Continue reading